Gelişim düzeyinden sonra gelen bu grubumuzda öğrencilerimiz sporculuğa adım atmaya başlayarak, turnuvalara girmeye başlarlar.